První městská banka

John Bok

Březinova 7

186 00 Praha 8

 

Obvodní státní zastupitelství

nábř. E. Beneše 3

110 00Praha 1

Na vědomí:

Pani JUDr. Renata Vesecká                               Pan JUDr. Pavel Němec

Nejvyšší státní zástupkyně                              Ministr spravedlnosti ČR          

Jezuitská 4                                                                 Vyšehradská 16

512 11  Brno                                                                128 00 Praha 2

Věc: trestní oznámení na neznámého pachatele pro spáchání trestného činu podle § 128 odst.2 a 4 tr.zákona, v souběhu s  § 128a odst.1 tr. zákona, §250 odst. 1 a 4 tr. zákona a §255 tr. zákona

Podávám tímto trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci prodeje První městské banky a.s. (dále jen PMB), které bylo uskutečněno dne 28.6. 2001, kdy zodpovědní pracovníci pod vedením tehdejšího náměstka primátora HMP  a předsedy DR PMB ing. Jiřího Paroubka, připravili takové podkladové materiály pro zastupitelstvo HMP, že toto zastupitelstvo z nevědomosti schválilo prodej této banky za cenu minimálně o 597 000 000,- Kč nižší.

Události, které lze jako podklady zjistit převážně z veřejných informací tisku:

29.3. 2001 rozhodlo zastupitelstvo HMP na návrh Komise pro prodej PMB prodat 78 % akcií této banky společnosti PPF. Tato Komise pracovala pod vedením ing. Paroubka a podle jeho vyjádření v tisku dlouhodobě po dobu několika měsíců (snad až 1,5 roku) vyjednávala jen s jediným zájemcem, vídeňskou bankou Komunalkredit v konsorciu s francouzskou DEXIÍ. Ing. Paroubek  osobně  bránil zveřejnění informací o tomto prodeji a jeho podmínkách (viz průběh zastupitelstva z 29. 3. 2001, popsaný dne 30.3.2001 ve Večerníku Praha). Klikněte na tento odkaz a přečtěte si více o ústavní právo České Republiky.

Návrh prodeje pro tuto společnost byl za cenu 409 mil. Kč, s podmínkou okamžitého schválení, jinak jako jediní zájemci odstupují od nabídky.

Několik desítek hodin před jednáním zastupitelstva HMP přišla nabídka od České Pojišťovny, která byla o přibližně 100 mil. Kč vyšší, tj. 515 mil. Kč. Přitom ČP nikdy si ani nevyzvedla materiály o PMB! Měla informaci (z neznámého zdroje!?!), že v bance jsou utajená aktiva ve stamilionových hodnotách! Utajená pro dávno „vybraného“ zájemce z Vídně! Proto dokonce ČP nabídla dalších 50 mil. Kč na opravu Karlova mostu, pokud dostane PMB!

Až asi za rok se „tajemná aktiva“ odkryla. PMB již v rukou ČP prodávají 35 % akcií společnosti CETELEM za neuvěřitelných 597 000 000,- Kč francouzskému většinovému vlastníku, firmě CETELEM PARIS. Protože v očištěné bance zůstaly tzv. daňově uznatelné ztráty z minulých let, nemuseli noví vlastníci za tento prodej zaplatit státu ani korunu na daních. Díky výše uvedenému utajení nejen že získali funkční čistou banku za 1,- Kč, ale ještě k tomu navíc jako dar dalších 82 mil. Kč. Viz Výroční zpráva PMB za rok 2003, strana 52, zveřejněná na internetu.

Pokud by se podařila utajená operace s Komunalkreditem Vídeň, dar města Prahy by se zvýšil na 188 000 000,- Kč !!! To vše se připravovalo v době, kdy jistý kandidát na senátora do volebního obvodu Praha 8 za sociální demokracii (Ing. Paroubek) obdržel oficiální cestou z Vídně 250 000,- Kč na svou senátorskou kampaň (viz. MF DNES z 10.11.2000, část Region PRAHA, strana 3).

Odborníci odhadují, že v souvislosti s utajovanou smlouvou o spolupráci a dalšími „připravenými“ dary (i když nebyly původně připraveny pro ČP), získala pojišťovna zdarma od města hodnotu asi za 1 miliardu Kč.

Již v té době se hovořilo na Magistrátu HMP o korupci (viz PRÁVO z 27.6.2001) a bylo i podáno trestní oznámení na Úřadu vyšetřování Hl.města Prahy (viz Pražský Večerník z 28.6.2001), ale vše skončilo v zapomnění.

Podávám tímto trestní oznámení, ač jsem si vědom, vzhledem k právě skandálnímu a nezákonnému zásahu Inspekce ministra vnitra do pravomoci příslušných policejních složek ÚOOZ, které vyšetřují causu zavražděného Františka Mrázka, že  orgány činné v trestním řízení budou v současnosti pod násobně větším a politickým nátlakem, než tomu bylo v roce 2001. Pokud se nenechají zastrašit, výše uvedené skutečnosti (a mnoho dalších důkazů a souvislostí) velmi snadno vyšetří a prokáží.

Současně, jako oznamovatel, žádám abych byl o průběhu a výsledku vyšetřování informován. Jsem ochoten kdykoli podat vysvětlení a ústně nebo písemně odpovědět na upřesňující a doplňující otázky.

John Bok

Na vědomí: ČTK, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Respekt, Fragmenty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *